/tema1/UserFiles/20140115110012.jpg

1988 yılında 4'ü Atköy'lü 13'ü Balıkesir'li 17 arıcı tarafından kurulmuş ve Balıkesir'de faaliyet gösteren kooperatif 2001 yılında Atköy'e getirilmiştir. Kooperatifin ilk yönetim kurulu Ali KÖSE, Fatih SİDAT, Cevdet AYGAN, Halil UMAN ve Şaban UÇGUN tarafından oluşturuldu.

Sınırlı imkanlar içinde ve olumsuz düşüncelerin gölgesinde yapılanmaya çalışan kooperatifin köye getirilmesi en basitiydi. Asıl iş o günden sonra başlamış olumsuz fikirleri kırmak için yönetim birkaç hamle yapmış, ancak başarısızların ardından yönetim çözümü istifa etmekte bulmuştur.

2002 yılında Olağanüstü seçime gidilmiş, kooperatifin fesih olma noktasında Faruk ÖZEN, Hüseyin İRDEM, İlhan EROL, M.Yücel TÜR ve Yılmaz SELÇUK kooperatif yönetimine aday olarak seçilmiş ve Faruk ÖZEN'in başkanlığında kooperatifi ayağa kaldırmak için çalışmalarına başlamıştır.

55 süt müstahsili ile günlük 1,5 ton süt kapasitesi olan kooperatifin ilk yönetim kurulu toplantısında ortaklara yem tedarik edilmesi, ikinci tolantıda ise kömür getirilmesi kararları çıkmıştır. Yönetim Kurulu koopetif te özendirici, cazibe yaratıcı icraatlar üreterek insanların ortak olmasının sağlanması yönünde hemfikir olmuştur.

Alınan bu iki icraat kararı dikkatleri kooperatifin üzerine çekmeyi başarmıştı. Köyün toplamda 6 ton süt potansiyeli olmasına karşın bunun sadece dörtte birinin kooperatifte toplanması tatmin edici bulunmuyordu. Tabiki kooperatifleşmenin temeline dinamit koymak isteyenlerle de mücadele etmek gerekiyordu.

2003 yılında kooperatif kendi sütünü ihale çıkartmış ve hazırladığı sözleşme ile ortakların menfaati doğrultusunda sütü pazarlamaya başlamıştır. Artık dengeler kooperatifin lehine dönmüş, kooperatifi yıpratmaya yönelik yapılan hamleler cılız kalmıştı. Bu tarihten itibaren ortak sayısı ve buna orantılı süt miktarı artmaya başladı.

Yönetim köyde kooperatifçiliğin gelişmesinin ortaya konulacak hizmetlerle gerçekleşeceğini tespit etmiş ve bu amaca doğru orantılı icraatlara hızla devam etmiştir. Yem, kömür, destekleme müracaatları ve süt konusunda kısa sürede ortaklarının gözünde güven kazanmış ve artık ekonomik kararlar alma zamanı gelmiştir.

10 Mayıs 2003 yılında bir adet 50 NC kamyonet satın alınarak, bir adet şöför işçi istihdam edilmeye başlanarak süt nakliyesinden gelir elde edilmesi amaçlanmıştır. Alınan şöför kooperatifin ikinci işçisi olmuştur. Aynı yıl silajlık mısır tohumunda ciddi satış rakamı elde edilerek ortakların kooperatifle olan fiili teması arttırılmıştır.

2004 yılında bir adet mazot tankeri yaptırılarak ortaklarımızın ayağına mazot hizmeti getirilmiştir. İş yükünün artması nedeniyle üçüncü personel alımı gerçekleştirilmiştir. 2005 yılı Atköy Kooperatifi için sıçrama yılı olarak tarihe geçmiştir. 50 NC kamyon satılarak yerine bir adet sıfır kamyon alınmıştır. Daha sonra ise iki adet kamyonet alınarak süt toplama işinin kooperatif tarafından yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Kooperatifin kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik bir adım olarak müdür kadrolu personel alınmıştır.Süt toplama işi için ise 1 kişi daha işe alınarak istihdam sayısı 5 e çıkarılıştır. 2007 yılında ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 adet traktör ve bir adet balya makinesi alınmıştır. Ayrıca kiraya verilerek işletilen pnomatik mibzer bir adet traktör kiralanarak kooperatif tarafından işletilmeye başlanmıştır.Bu işler için bir geçici olmak üzere 3 adet daha personel alınarak istihdam sayısı 8 e çıkartılmıştır.

2005 yılında yapılan ilk sıçramanın ardından ikinci sıçrama 2008 yılında gerçekleşti. 9 ayda 100.000 TL. lik yatırımın yapıldığı bu yıl kooperatifi artık köyde hayatın bir parçası yapmıştı. 280 ortak sayısı ile köydeki tiracaret hacmi 3 Milyon TL.yi aşmıştır. İlk olarak komşu parsel arsaya garaj ve veteriner kliniği yapılmış ve buraya ruhsatlı mazot pompası konulmuştur. 60 tonluk tır kantarı kurulmuş, domates yükleme rampası inşa edilmiştir.

2009 yılında süt toplama merkezi inşaatı yapılmış ve 6 tonluk bir adet soğutma tankı %50 devlet destekli alınmıştır. Daha sonraki yıllarda ise 2 adet daha traktör alınmış ve kooperatife komşu parsel kiralanak bir garaj inşaatı daha yapılmıştır. 2013 yılına gelindiğinde ise 1 adet daha balya makinesi, 1 adet otomobil ve yine %50 devlet destekli yem hazırlama makinesi alınmıştır.

Bu güne gelindiğinde ise, Atköy kooperatifi ortaklarına ürettiği hizmetler ile ekonomik anlamda birçok fayda sağlamış ve Balıkesir'de koopetifleşmenin gelişiminde örnek olarak gösterilen bir yapı haline gelmiştir. 

/tema1/UserFiles/20140115110519.jpg